Zebranie Wiejskie

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie ,które odbędzie się w dniu 7 września o godz 19.00

w sali Domu Wiejskiego. Tematem zebrania będzie Fundusz Sołecki na rok 2018, oraz sprawy bieżące.