OTWARCIE PRZEJAZDU ul. SZKOLNA

Po 112 dniach przebudowy przejazdu kolejowego w ciągu ul. Szkolnej 

wreszcie nastąpiło jego otwarcie.

Pliki do pobrania: