Prace przy przebudowie linii kolejowej ruszyły na dobre.

Rozpoczęły się prace związnane z przebudową linii kolejowej Pożnań -Wrocław na odcinku Stare Bojanowo -Czempiń.

Trwają prace przy budowie peronu.

Trwają prace przy budowie peronu.
Trwają prace przy budowie peronu.
Wylano fundament przejścia podziemnego
Wylano fundament przejścia podziemnego