Prace przy przebudowie linii kolejowej ruszyły na dobre.

Rozpoczęły się prace związnane z przebudową linii kolejowej Poznań -Wrocław na odcinku Stare Bojanowo -Czempiń.

Postępują prace przy budowie tunelu
Postępują prace przy budowie tunelu
Przebudowa cieku wodnego
Przebudowa cieku wodnego
Ustawiono słupy oświetleniowe peronu
Ustawiono słupy oświetleniowe peronu
Płyty peronowe przed ułożeniem
Płyty peronowe przed ułożeniem
Tylko droga objazdowa czeka!?
Tylko droga objazdowa czeka!?