Komunikat

Informuję ,że na zebraniu wiejskim mieszkańców Starego Bojanowa 

dokonano wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.

Sołtysem został ponownie pan WIESŁAW KASPERSKI

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

Ewa Mikołajczak

Tomasz Kasztelan

Łukasz Lurc

Andrzej Moczyński

Bartosz Matuszak

Dariusz Polak

Krzysztof Samoląg